Møder

Husk generalforsamlingen søndag den 25. juli 2021 kl. 10.00

Kære grundejer Gode veje betaler vi i fællesskab – husk at betale 2021/2022 kontingent (kun 300 kr.)til Stovby Klit Grundejerforening! • Et varmt velkommen til vores skønne fritidsområde til de mange nye grundejere.• Grundejerforeningen har pligt til at holde vores 12 km lange vejnet i god stand.• Forårsklargøringen har ikke alle steder været tilfredsstillende. Der […]

Read More

Husk generalforsamlingen lørdag den 17. okt. 2020 kl. 10

Husk generalforsamlingen lørdag den 17. okt. 2020 kl. 10 (i mail: – Stovby Klit Grundejerforening) Sommerens generalforsamling blev udsat pga. corona. Indkaldelse med dagsorden til den 17. oktober blev udsendt i forbindelse med opkrævning af kontingenter i juli 2020. Højskolen Marielysts store koncertsal giver den bedst mulige ramme for at mødes på sikker afstand, og […]

Read More

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 17. oktober 2020 kl. 10

Stovby Klit Grundejerforening – generalforsamlingen udskydes til lørdag den 17. oktober 2020 kl. 10.00 På grund af de usikre coronatider har vi valgt at udskyde den årlige generalforsamling. Følgende er udsendt til medlemmerne sammen med indbetalingskort: Ønsker du at få en ny påmindelse før generalforsamlingen, kan du oplyse din e-mail-adresse til: info@stovbyklit.dk. Indkaldelse til generalforsamling lørdag […]

Read More

Årlige generalforsamling i Marielyst Vandværk

Lørdag den 7. juli 2018 kl. 10 holder Marielyst Vandværk sin årlige generalforsamling på Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2. Se mere med dette link. Husk at vi holder den årlige generalforsamling i Stovby Klit Grundejerforening søndag 29. juli 2018. Det foregår også på højskolen fra kl. 10.

Read More

Indkaldes til generalforsamling Søndag den 29. juli kl. 10

Generalforsamling i Stovby Klit Grundejerforening Søndag den 29. juli kl. 10 på Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent. Formandens beretning. Fremlæggelse af regnskab. Indkomne forslag. Fastsættelse af medlemskontingent. Valg af bestyrelse. Valg af suppleanter. Valg af revisor og revisorsuppleant. Eventuelt Indkomne forslag ifølge punkt 4. skal være bestyrelsen i […]

Read More