juni 20, 2023

Indkaldes til generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i Stovby Klit Grundejerforening søndag den 30. juli 2023 kl. 10 på Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af medlemskontingent.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen på info@stovbyklit.dk Alle væsentlige forslag vil blive slået op på www.stovbyklit.dk inden generalforsamlingen.

Vi håber, at mange har lyst til at deltage.

God sommer og venlig hilsen

Bestyrelsen for Stovby Klit Grundejerforening