Forslag til generalforsamling

Vi har modtaget to sæt forslag fra grundejerne til behandling på foreningens generalforsamling søndag den 28. juli 2024: Et forslag om bevarelse af Stovby Klit Grundejerforening som selvstændig fo…

Læs Mere

Stormøde om kystsikring

Digelaget inviterer til stormøde om planerne for kystsikring efter stormfloden i oktober 2023. Mødet bliver holdt lørdag 27. januar 2024 kl. 10-12 i Væggerløse Hallen.

Læs Mere

Før generalforsamlingen

Det kan oplyses, at der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen bestyrelsen ønsker begyndelse til at påbegynde dialog med andre grundejerforeninger om muligt samarbejde reg…

Læs Mere