Archives

Forslag til generalforsamling

Vi har modtaget to sæt forslag fra grundejerne til behandling på foreningens generalforsamling søndag den 28. juli 2024: Et forslag om bevarelse af Stovby Klit Grundejerforening som selvstændig forening, to forslag om kontingent/vejbidrag og et forslag om lokale vejfyldsdepoter. Forslagene kan læses i deres helhed i de to vedhæftede dokumenter. Vi takker for forslagene og […]

Read More

Før generalforsamlingen

Det kan oplyses, at der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen bestyrelsen ønsker begyndelse til at påbegynde dialog med andre grundejerforeninger om muligt samarbejde regnskabet for 2022/23 kan findes her på hjemmesiden Line Hollesen, Jørgen Nielsen og Bjarne Lund er på valg og modtager genvalg forslag til nye bestyrelsesmedlemmer er meget velkomne Med […]

Read More

Indkaldes til generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i Stovby Klit Grundejerforening søndag den 30. juli 2023 kl. 10 på Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af medlemskontingent. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af suppleanter. 8. Valg af […]

Read More

Kontingentopkrævning udsendes via BS-opkrævning eller brev i slutningen af juni

Kontingentopkrævning udsendes via BS-opkrævning eller brev i slutningen af juni. Gode og sikre veje betaler vi selvfølgelig i fællesskab. Med dit kontingent bidrager du til denne vigtige fælles opgave, der gavner alle! Betal derfor det beskedne 2023/24-kontingent på 400 kr. Gør det let nu og fremover – brug Betalingsservice. Grundejerforeningen har pligt til at holde […]

Read More