juli 24, 2023

Før generalforsamlingen

Det kan oplyses, at
  • der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen
  • bestyrelsen ønsker begyndelse til at påbegynde dialog med andre grundejerforeninger om muligt samarbejde
  • regnskabet for 2022/23 kan findes her på hjemmesiden
  • Line Hollesen, Jørgen Nielsen og Bjarne Lund er på valg og modtager genvalg
  • forslag til nye bestyrelsesmedlemmer er meget velkomne
Med venlig hilsen
Bestyrelsen