Formandens beretning

Stovby Klit Grundejerforening – Generalforsamling 28. juli 2019 – Bestyrelsens beretning

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Stovby Klit Grundejerforening – Generalforsamling 29. juli 2018 – Bestyrelsens beretning

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Stovby Klit Grundejerforening – Generalforsamling 30. juli 2017 – Bestyrelsens beretning

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Stovby Klit Grundejerforening – Generalforsamling 31. juli 2016 – Bestyrelsens beretning

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Stovby Klit Grundejerforening - Generalforsamling 26. juli 2015 – Bestyrelsens beretning

I vedtægterne hedder dette punkt på dagsordenen ”formandens beretning”. I år vil vi kalde det bestyrelsens beretning. Bestyrelsens arbejde er en fælles indsats, hvor vi forsøger at dele opgaverne imellem os, så vi sikrer den bedst mulige opfølgning på vejvedligeholdelsen, og så vi kan deltage i flest mulige møder med kommunen og de andre grundejerforeninger af vigtighed for udviklingen i vores område.

Bestyrelsen har holdt to møder i det forgangne år plus det konstituerende møde lige efter sidste års generalforsamling.

Repræsentanter for bestyrelsen har sammen med de øvrige strandgrundejerforeninger deltaget i flere møder med kommunen om klimatilpasning, herunder om en ny vandplan for afvanding af sommerhusområderne i forbindelse med store regnforekomster og tøbrud. Det er vurderingen, at området i dag er betydeligt bedre rustet til at modstå følgerne af en regnsituation, som den vi oplevede i 2011. Marielyst Grundejerforening har ønsket et nyt fælles pumpelaug for hele sommerhusområdet finansieret af alle grundejerforeninger. Da der er store forskelle på vandproblemernes omfang, og da nogle områder allerede har afholdt store udgifter til dræning, har de øvrige foreninger ikke ønsket at deltage i en fælles løsning. Kommunen har tillige været vært for det årlige møde for repræsentanter for alle strandgrundejerforeninger i hele Guldborgsund Kommune, hvor der diskuteres emner som Marielyst Helhedsplan, herunder torvet, der blev indviet den 1. april i år, trafikprojekter, udeservering, arrangementer, offentlige toiletter og planerne om den såkaldte pier.

Vi har desuden deltaget i to formandsmøder med repræsentanter for områdets øvrige grundejerforeninger. Dette er et vigtigt forum for udveksling af erfaringer og informationer om kommunale og private initiativer i vores område. Det handler om vejvedligeholdelse, afvandingsproblemer, trafiksikkerhed, indbrud i sommerhusene, planer for strandområdet, etc. Repræsentanter for STEF (Sydfalster Turist- og Erhvervsforening), Marielyst Facaderåd og Politiet har deltaget i møderne for at orientere om f.eks. nyt regelsæt for Torvet, STEF’s ambitioner om et nyt gratis internet for turisterne, politiets initiativer for at reducere indbrud i sommerhusene i vinterhalvåret etc. Både grundejerforeningerne og de nævnte instanser finder denne dialog af stor betydning for, at udviklingen i området tager bedst muligt hensyn til de forskellige ønsker og interesser.

Der er også andre eksempler på samarbejdsmuligheder med de øvrige grundejerforeninger i vores område. I foråret blev en fælles sti mellem Laksenborg og Stovby Klit udbedret. Arbejdet blev udført af frivillige grundejere fra vores to foreninger og blev en både hyggelig og produktiv dag for deltagerne. Laksenborg Grundejerforening har endvidere foreslået at lave et fælles Skt. Hansbål for vores to foreninger. Stovby Klit strækker sig over et temmelig langt strandstykke, og vores grundejere vil derfor formentlig søge til de bålarrangementer, der ligger tæt på deres sommerhus. Vi har derfor i bestyrelsen vurderet, at der ikke ville være tilstrækkelig tilslutning til et fælles bål. Vi takkede derfor pænt nej til denne idé. Vi hører gerne, hvis vi har taget fejl.

Bestyrelsens primære indsats er vedligeholdelsen af vores fælles veje. Men vi finder det også vigtigt fortsat at følge med i udformningen af løsninger på problemer med vand, trafiksikkerhed, indbrud m.v. Bestyrelsen vil derfor også fremover bestræbe sig på at deltage i alle møder af relevans for foreningens medlemmer.

Medlemstallet er aktuelt 552. Det er 25 færre end på samme tid sidste år. Bestyrelsen vil fortsat opfordre de resterende grundejere til, at de selvfølgelig skal bidrage til vejenes vedligeholdelse gennem medlemskab af foreningen. I forbindelse med ejerskifter er ejendomsmæglerne flinke til at kontakte os med oplysning om de nye ejere. Det viser sig endvidere, at andre grundejere egentlig gerne vil bidrage, men vi har manglet deres kontaktinformationer.

Bestyrelsen har også i det forgangne år modtaget en række henvendelser og forslag fra grundejerne. Det er vi altid glade for! Det har i år mest drejet sig om behov for beskæring af træer og buske, vejskilte der trænger til udskiftning og internet i området. Som jeg også oplyste sidste år, må vi desværre oftest henvise grundejerne til at kontakte kommunen eller andre myndigheder. Vi forventer, at alle tager de fornødne hensyn til hinanden i vores område, men vi har ingen beføjelser til at skride ind med advarsler og påbud.

Tak til de medlemmer, som har kontaktet os med oplysninger om veje, der trænger til udbedring. Vores vejformand (Albert Pedersen) har løbende kontakt med vognmanden, der vedligeholder vores veje. Albert sender hurtigt disse henvendelser videre til vognmanden, der oftest har udbedret forholdene inden for en uge. En bøn fra vognmanden: Hvis han skal udføre sit arbejde, skal der være beskåret grene og være tilgængeligt på vejene. Der er desværre eksempler på, at det ikke har være tilfældet. Der er også i år grund til at udtrykke en særlig tak til Albert for dette effektive arbejde. Så husk at problemer med hullede veje lettest løses ved at sende en mail til Albert. I finder adressen på vores hjemmeside.

Og når vi nu taler om vores hjemmeside, så har den været forskånet for nye ondskabsfulde angreb efter sikkerhedsopdateringen sidste år. Vi har ikke en meget aktiv hjemmeside, men vi annoncerer fra tid til anden møder og nyheder, der kan have interesse for medlemmerne.

Jeg vil gerne gentage opfordringen til alle grundejere om at oplyse os om:

  • deres mailadresse. Benyt foreningens hjemmeside info@stovbyklit.dk.
  • veje der trænger til reparationer.
  • skilte som er ødelagt eller trænger til udskiftning.
  • træbomme på stier, der trænger til reparationer. Foreningen betaler gerne materialer.

Vejene er som sagt bestyrelsens første prioritet og udgør langt hovedparten af foreningens udgifter. Jeg vil gerne igen i år opfordre alle de fremmødte til at spørge venner og naboer, om de er medlemmer af foreningen. Bestyrelsen synes, at det er en selvfølge, at man skal være medlem. Vi benytter alle vejene til bilkørsel, cykling eller på gåben, og vi har alle en interesse i, at vi har gode og sikre veje.

Jeg vil slutte af med at takke hele bestyrelsen, suppleanterne og forretningsføreren for et godt samarbejde i det forgangne år. Også en tak til alle jer, der er mødt frem i dag og bidrager til foreningen, så vores område fortsat er et sted, hvor vi ikke kun har gode veje - men også et godt naboskab.

Alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer er klar til at svare på spørgsmål, så jeg vil give ordet tilbage til ordstyreren.

Keld Holm
Formand