Bestyrelsen

Formand
Keld Holm lundberg@holm.mail.dk
Glentevej 7,
4873 Væggerløse +45 2043 6358
Næstformand
Vakant
Sekretær
Svend Erik Bech majboelle@godmad-bech.dk
Vænget 3,
4873 Væggerløse +45 2326 7612
Vejformand
Albert Pedersen veje@stovbyklit.dk
Glentevej 2,
4873 Væggerløse +45 6171 8728
Kasserer
Line Hollesen lineogjan@live.dk
Solsortevej 4,
4873 Væggerløse +45 2879 2431
Forretnings-fører
Bo Wilchen-Pedersen info@stovbyklit.dk
Hasseløvej 11A
4873 Væggerløse +45 4099 4662
Revisor Leif Askholm
Suppleanter:
1. suppleant Jørgen Nielsen
2. suppleant
Revisor suppleant Mette Larsen