januar 15, 2024

Stormøde om kystsikring

Digelaget inviterer til stormøde om planerne for kystsikring efter stormfloden i oktober 2023. Mødet bliver holdt lørdag 27. januar 2024 kl. 10-12 i Væggerløse Hallen.