maj 30, 2023

Kontingentopkrævning udsendes via BS-opkrævning eller brev i slutningen af juni

Kontingentopkrævning udsendes via BS-opkrævning eller brev i slutningen af juni.

Gode og sikre veje betaler vi selvfølgelig i fællesskab. Med dit kontingent bidrager du til denne vigtige fælles opgave, der gavner alle!

 • Betal derfor det beskedne 2023/24-kontingent på 400 kr.
 • Gør det let nu og fremover – brug Betalingsservice.
 • Grundejerforeningen har pligt til at holde vores 12 km lange vejnet i god og sikker stand.
 • Vejene bliver ordnet forår og efterår og løbende repareret.
 • Det koster omkring 150.000 kr. om året!
 • Bestyrelsen arbejder gratis og med fokus på gode og sikre veje.
 • Du bruger ikke kun vejstykket foran din egen grund!
 • Kør hensynsfuldt og skån vejene ved tung trafik. Efterlad dem i god stand efter fx byggeri.
 • Renovation og redningskøretøjer skal kunne færdes uhindret og sikkert – følg kommunens regler for beskæring langs vejene, se vores hjemmeside.
 • Ved skader på vejene, kontakt vejformanden, jf. info@stovbyklit.dk.
 • Oplys gerne din mailadresse tilinfo@stovbyklit.dk.

God sommer og venlig hilsen

Bestyrelsen for Stovby Klit Grundejerforening