juni 7, 2018

Indkaldes til generalforsamling Søndag den 29. juli kl. 10

Generalforsamling i Stovby Klit Grundejerforening

Søndag den 29. juli kl. 10 på Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af medlemskontingent.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt

Indkomne forslag ifølge punkt 4. skal være bestyrelsen i hænde senest den 13. juli 2018 for at komme til behandling på generalforsamlingen. Indkomne forslag kan sendes til info@stovbyklit.dk og lægges på foreningens hjemmeside før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen