juli 21, 2021

Husk generalforsamlingen søndag den 25. juli 2021 kl. 10.00

Kære grundejer

Gode veje betaler vi i fællesskab – husk at betale 2021/2022 kontingent (kun 300 kr.)
til Stovby Klit Grundejerforening!

• Et varmt velkommen til vores skønne fritidsområde til de mange nye grundejere.
• Grundejerforeningen har pligt til at holde vores 12 km lange vejnet i god stand.
• Forårsklargøringen har ikke alle steder været tilfredsstillende. Der arbejdes på udbedring.
• Vejene bliver ordnet to gange om året – det koster i gennemsnit over 125.000 kr. om året!
• Betal derfor det beskedne kontingent på 300 kr. Gør det let – brug Betalingsservice.
• Ved skader på vejene, kontakt vores vejformand, se vores hjemmeside.
• Skån vejene ved tung trafik. Efterlad dem i god stand efter fx byggeri.
• Bestyrelsen arbejder gratis og med fokus på gode og sikre veje.
• Renovation og redningskøretøjer skal kunne færdes uhindret og sikkert, derfor følg gerne
kommunens regler for beskæring langs vejene, se vores hjemmeside.
• Oplys gerne din mailadresse til info@stovbykllit.dk.

I 2020 måtte vi udskyde den ordinære generalforsamling til efteråret. Alt tyder på, at vi i år kan
afholde generalforsamlingen i sommerperioden som hidtil.

Der indkaldes derfor til

Generalforsamling i Stovby Klit Grundejerforening søndag den 25. juli 2021 kl. 10.00
på Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse
med dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af medlemskontingent.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt

Ad punkt 4 ønsker bestyrelsen bemyndigelse til om muligt at afhænde to små og ikke-brugbare
stykker jord til fx til nærmeste naboer. Foreningen har vedligeholdelsespligten men ingen
interesse i jordstykkerne.

Vi ønsker alle en god sommer.

Bestyrelsen
Stovby Klit Grundejerforening