juni 23, 2019

Indkaldelse til generalforsamling søndag den 28. juli 2019 kl. 10.00

Generalforsamling i Stovby Klit Grundejerforening
Søndag den 28. juli 2019 kl. 10.00 på Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning.
  • Fremlæggelse af regnskab.
  • Indkomne forslag.
  • Fastsættelse af medlemskontingent.
  • Valg af bestyrelse.
  • Valg af suppleanter.
  • Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen