juni 16, 2020

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 17. oktober 2020 kl. 10

Stovby Klit Grundejerforening – generalforsamlingen udskydes til lørdag den 17. oktober 2020 kl. 10.00

På grund af de usikre coronatider har vi valgt at udskyde den årlige generalforsamling.

Følgende er udsendt til medlemmerne sammen med indbetalingskort:

Ønsker du at få en ny påmindelse før generalforsamlingen, kan du oplyse din e-mail-adresse til: info@stovbyklit.dk.

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 17. oktober 2020 kl. 10
på Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse
(I den store sal, så vi kan samles ”på afstand”)
Dagsorden ifølge vedtægterne:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning.
  • Fremlæggelse af regnskab.
  • Indkomne forslag.
  • Fastsættelse af medlemskontingent.
  • Valg af bestyrelse.
  • Valg af suppleanter.
  • Valg af revisor og revisorsuppleant.
  • Eventuelt

Indkomne forslag ifølge punkt 4. skal være bestyrelsen i hænde senest den 3. oktober 2020 for at komme til behandling på generalforsamlingen. Forslag kan sendes til info@stovbyklit.dk, og de kan læses på foreningens hjemmeside før generalforsamlingen.

Vi ønsker alle en god sommer.

Bestyrelsen
Stovby Klit Grundejerforening