oktober 5, 2020

Husk generalforsamlingen lørdag den 17. okt. 2020 kl. 10

Husk generalforsamlingen lørdag den 17. okt. 2020 kl. 10 (i mail: – Stovby Klit Grundejerforening)

Sommerens generalforsamling blev udsat pga. corona. Indkaldelse med dagsorden til den 17. oktober blev udsendt i forbindelse med opkrævning af kontingenter i juli 2020.

Højskolen Marielysts store koncertsal giver den bedst mulige ramme for at mødes på sikker afstand, og der vil naturligvis være håndsprit. Vi undlader kaffe og brød efter mødet i år men byder på en øl/vand under mødet.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Stovby Klit Grf.