juni 13, 2017

Indkaldes til generalforsamling søndag den 30. juli 2017

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Stovby Klit Grundejerforening

søndag den 30. juli 2017, kl. 10.00 på Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse.
Der serveres kaffe og croissant i en pause fra ca. kl. 10.30.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskabet 2016/2017 – regnskabet kan ses på www.stovbyklit.dk
  4. Indkomne forslag (modtaget senest den 16. juli 2017). Alle forslag lægges på hjemmesiden
  5. Fastsættelse af medlemskontingent for 2018/19
  6. Valg til bestyrelsen – på valg er Line Hollesen, Sven Andersen og Albert Pedersen
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Vi ønsker alle en rigtig god sommer og håber at se mange af jer til generalforsamlingen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Stovby Klit Grundejerforening