juni 19, 2014

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling i Stovby Klit Grundejerforening 27. juli 2014Tak for dit bidrag til vedligeholdelsen af vores fælles sommerhusveje. Vi glæder os over en stigning i medlemstallet på 29. Tak til alle medlemmer, fordi I bidrager til, at vi kan holde vores fælles veje i god stand. Meld dig ind, hvis du endnu ikke er medlem, så vi alle betaler til denne fælles opgave. Det koster kun 250 kr., og det meste går til vejene. Gør det let og tilmeld dig betalingsservice. Vi modtager gerne information om veje, som skal forbedres på vores mail: info@stovbyklit.dk. Her kan du også oplyse os din mailadresse.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Stovby Klit Grundejerforening

søndag den 27. juli 2014, kl. 10.00 på
Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse.

Der serveres kaffe og croissant i en pause fra ca. kl. 10.30.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskabet 2013/2014 – regnskabet kan ses på www.stovbyklit-marielund.dk
4. Indkomne forslag (modtaget senest den 13. juli 2014). Alle forslag lægges på hjemmesiden
5. Fastsættelse af medlemskontingent for år 2014/2015
6. Valg til bestyrelsen – på valg er Svend Erik Bech og Keld Holm
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer og håber at se mange af jer til generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Stovby Klit Grundejerforening