juni 2, 2016

Generalforsamling i Stovby Klit Grundejerforening søndag den 31. juli 2016.

Generalforsamling i Stovby Klit Grundejerforening søndag den 31. juli 2016.

Vi er blevet flere til at betale kontingent, så vi kan bevare gode og sikre veje i vores sommerhusområde. Tak til gamle og nye medlemmer for, at I bidrager til denne fælles opgave. Stort set hele indtægten går til at vedligeholde vores veje.

Det gavner alle, så hvis du endnu ikke er medlem, så betal dit kontingent og bidrag til fællesskabet. Gør det nemt og tilmeld dig Betalingsservice.

Send en mail til info@stovbyklit.dk og informér os om:

– veje der trænger til reparationer.
– skilte som er ødelagt eller trænger til udskiftning.
– træbomme på stier i vores område, der trænger til reparationer.
– din mailadresse (hvis vi ikke allerede har den).

Generalforsamlingen i Stovby Klit Grundejerforening afholdes:

søndag den 31. juli 2016, kl. 10.00 på
Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse.

Der serveres kaffe og croissant i en pause fra ca. kl. 10.30.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskabet 2015/2016 – regnskabet kan ses på www.stovbyklit.dk
4. Indkomne forslag (modtaget senest den 17. juli 2014). Alle forslag lægges på hjemmesiden
5. Fastsættelse af medlemskontingent for år 2017/18
6. Valg til bestyrelsen – på valg er Keld Holm og Svend Erik Bech
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer og håber at se mange af jer til generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Stovby Klit Grundejerforening