maj 31, 2015

Generalforsamling i Stovby Klit Grundejerforening 26. juli 2015

Tak til alle medlemmer, fordi I bidrager til, at vi kan holde vores fælles sommerhusveje i god stand. Meld dig ind, hvis du endnu ikke er medlem, så vi alle betaler til denne fælles opgave. Det koster kun 250 kr., og næsten hele beløbet går til vejene. Gør det let og tilmeld dig betalingsservice.

Brug vores mail info@stovbyklit.dk til at oplyse os om:

 • veje der trænger til reparationer
 • skilte som er ødelagt eller trænger til udskiftning.
 • din mailadresse (hvis vi ikke allerede har den).
 • træbomme på stier i dit område, der trænger til reparationer. Foreningen betaler gerne materialer.

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Stovby Klit Grundejerforening

Søndag den 26. juli 2015, kl. 10.00 på Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse.  

Der serveres kaffe og croissant i en pause fra ca. kl. 10.30.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskabet 2014/2015 – regnskabet kan ses på www.stovbyklit.dk
 4. Indkomne forslag (modtaget senest den 12. juli 2014). Alle forslag lægges på hjemmesiden
 5. Fastsættelse af medlemskontingent for år 2015/2016
 6. Valg til bestyrelsen – på valg er Sven Andersen, Line Hollesen og Albert Pedersen
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer og håber at se mange af jer til generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Stovby Klit Grundejerforening