juni 17, 2018

Vores forening er klar til GDPR.

Du har sikkert oplevet at få din mailboks fyldt med mails om EU’s nye persondataforordning, der er trådt i kraft og omfatter alle – fra de største offentlige myndigheder og virksomheder til en lille forening som vores.

Historisk har grundejerforeningerne været pålagt vejvedligeholdelsen af kommunen. Vi har derfor en legitim interesse i at kunne opkræve grundejerne et beløb til at dække vejudgifterne. Vi opbevarer udelukkende oplysninger, der gør det muligt at udsende denne årlige kontingentopkrævning. Derfor har vi oplysninger om ejers navn, sommerhusadresse og helårsadresse. Enkelte medlemmer har endvidere oplyst en mailadresse, der letter og billiggør kontingentopkrævningen. Det vil vi gerne opfordre flest mulig til at gøre. Ligesom vi anbefaler, at man tilmelder betalingen til betalingsservice.

De nævnte data opbevares i  vores medlemsløsning i “skyen” som er Foreningenlet.dk. Herunder er der indgået en Databehandleraftale. Kun forretningsføreren har adgang til data, og disse distribueres ikke til bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af foreningen eller eksterne parter.

Har du spørgsmål til denne persondatapolitik, er du velkommen til at kontakte foreningens forretningsfører eller formanden.

Mvh.
Bestyrelsen