juni 23, 2019

Nyt fra bestyrelsen

Kære grundejer i Stovby Klit

Husk at

 • betale det årlige  kontingent til Stovby Klit Grundejerforening – gør det let, brug betalingsservice.
 • der er  generalforsamling søndag den 28. juli 2019, se indkaldelse nedenfor.
 • grundejerforeningen har pligt til at sørge for, at vores veje er i god og sikker stand.
 • det koster mange penge – i gennemsnit  over 125.000 kr. om året!
 • næsten hele dit kontingent går til at vedligeholde vores 12 km lange vejnet – ikke kun vejen langs din grund.
 • vejene som hovedregel bliver ordnet to gange om året.
 • bestyrelsen arbejder gratis.
 • vi udbedrer skader på vejene hurtigt, når I kontakter vores vejformand, se foreningens hjemmeside.
 • renovation, redningskøretøjer og områdets brugere skal kunne færdes uhindret og sikkert på vores veje.
 • kommunen har klare regler for beskæring af udhængende bevoksning langs vejene, se foreningens hjemmeside.
 • vores veje skal skånes ved tung trafik og efterlades i god stand, fx efter byggeri.
 • materialer til renovering af bomme i området betales af foreningen, hvis lokale beboere vil udføre arbejdet.

Vi håber at se jer til generalforsamlingen og ønsker alle en rigtig god sommer.
Bestyrelsen Stovbyklit Grundejerforening