Møder

Indkaldes til generalforsamling Søndag den 29. juli kl. 10

Generalforsamling i Stovby Klit Grundejerforening Søndag den 29. juli kl. 10 på Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent. Formandens beretning. Fremlæggelse af regnskab. Indkomne forslag. Fastsættelse af medlemskontingent. Valg af bestyrelse. Valg af suppleanter. Valg af revisor og revisorsuppleant. Eventuelt Indkomne forslag ifølge punkt 4. skal være bestyrelsen i […]

Read More

Info om vejene

Pas på vejene  Vi henstiller til grundejerne, at de sikrer mindst muligt slid og skader på vores veje i forbindelse med byggeri på sommerhusgrundene. Vejene ordnes efter påske De store mængder vand og frosten har været hårde ved vores veje. Vi har løbende udbedret de værste skader, men nu er det snart tid til den […]

Read More

Hold Naturen Ren søndag 22. april 2018

Invitér familien, naboer og bekendte med på søndagstur og hold jeres nærmiljø rent.  Klik her og udfyld formularen senest søndag 8. april , hvis du vil være kontaktperson.  Bestyrelsen i Stovby Klit Grundejerforening står ikke som arrangør og koordinerer ikke aktiviteten. Guldborgsund og Lolland kommuner og REFA gentager denne årlige succes og tilbyder refleksveste, strikhandsker, klare sække og afhentning […]

Read More