Nyheder

Beskæring af udhængende bevoksning

Nu er det atter højsæson for at foretage hækklipning og beskæring af anden beplantning, der hænger ud over vejen. Udhængende beplantning kan være til fare og ulempe for færdslen, eller til gene for vejarealets vedligeholdelse, udrykningskøretøjer, ambulancer og brandbiler. Som udgangspunkt må beplantning ikke overskride skel, men hvis du som lodsejer har et ønske om […]

Read More

Indkaldes til generalforsamling søndag den 30. juli 2017

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Stovby Klit Grundejerforening søndag den 30. juli 2017, kl. 10.00 på Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse. Der serveres kaffe og croissant i en pause fra ca. kl. 10.30. Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning Fremlæggelse af regnskabet 2016/2017 – regnskabet kan ses på www.stovbyklit.dk Indkomne forslag (modtaget senest […]

Read More

Information om vejene

Så er vognmanden i gang med at forbedre vores veje. Vejene er i første omgang afrettet og i anden omgang ca. medio maj, vil der blive udlagt grus og støvbinder. Vejene vil herefter i en kortere periode være lidt fedtede og skinnende. Hvis du som grundejer observerer veje som trænger til vedligeholdelse, så send gerne […]

Read More

Klik her og se billeder af nybygget sti bom

Trænger bommen på jeres vej også til en udskiftning og er der en “handy mand/kvinde” på vejen? Så kan materiale til ny  sti bom afhentes på Marielyst trælast med henvisning til aftale med Stovby Klit Grundejerforening. På nuværende tidspunkt har foreningen desværre ikke resurser til, at udskifte bommene derfor tilbydes ovenstående løsning.  

Read More