Møder

Årlige generalforsamling i Marielyst Vandværk

Lørdag den 7. juli 2018 kl. 10 holder Marielyst Vandværk sin årlige generalforsamling på Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2. Se mere med dette link. Husk at vi holder den årlige generalforsamling i Stovby Klit Grundejerforening søndag 29. juli 2018. Det foregår også på højskolen fra kl. 10.

Read More

Indkaldes til generalforsamling Søndag den 29. juli kl. 10

Generalforsamling i Stovby Klit Grundejerforening Søndag den 29. juli kl. 10 på Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent. Formandens beretning. Fremlæggelse af regnskab. Indkomne forslag. Fastsættelse af medlemskontingent. Valg af bestyrelse. Valg af suppleanter. Valg af revisor og revisorsuppleant. Eventuelt Indkomne forslag ifølge punkt 4. skal være bestyrelsen i […]

Read More

Indkaldes til generalforsamling søndag den 30. juli 2017

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Stovby Klit Grundejerforening søndag den 30. juli 2017, kl. 10.00 på Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse. Der serveres kaffe og croissant i en pause fra ca. kl. 10.30. Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning Fremlæggelse af regnskabet 2016/2017 – regnskabet kan ses på www.stovbyklit.dk Indkomne forslag (modtaget senest […]

Read More