Archives

Huller i vejene

Efter måneders meget vådt vejr har vejformanden modtaget enkelte henvendelser om huller i vejene. Vi takker for, at I hjælper med at overvåge vejenes sundhedstilstand! Alle henvendelser sendes straks videre til vognmanden, der sørger for vedligeholdelsen af vejene. Efter aftale mellem vognmanden og vores vejformand afventer vi at foretage reparationer, der med det nuværende våde […]

Read More

Nyt fra bestyrelsen

Kære grundejer i Stovby Klit Husk at betale det årlige  kontingent til Stovby Klit Grundejerforening – gør det let, brug betalingsservice. der er  generalforsamling søndag den 28. juli 2019, se indkaldelse nedenfor. grundejerforeningen har pligt til at sørge for, at vores veje er i god og sikker stand. det koster mange penge – i gennemsnit  over 125.000 kr. om […]

Read More

Beskæring af udhængende bevoksning

Nu er det atter højsæson for at foretage hækklipning og beskæring af anden beplantning, der hænger ud over vejen. Udhængende beplantning kan være til fare og ulempe for færdslen, eller til gene for vejarealets vedligeholdelse, udrykningskøretøjer, ambulancer og brandbiler. Som udgangspunkt må beplantning ikke overskride skel, men hvis du som lodsejer har et ønske om […]

Read More

Hold Naturen Ren – affaldsindsamling søndag 31. marts 2019

Hvert forår står REFA i samarbejde med Lolland og Guldborgsund kommuner for Hold Naturen Ren-kampagnen. Kampagnen er en del af Danmarks Naturfredningsforenings årlige landsdækkende affaldsindsamling. Aktive borgere indsamler henkastet affald i lokalområder og natur. REFA udleverer arbejdshandsker, sikkerhedsveste, klare sække og sorteringsvejledning. En fælles indsats for miljøet og for at holde vores nærmiljø rent. Tilmelding […]

Read More

Forslag til generalforsamling

Til Grundejerforeningen Stovby klit. Jeg kan desværre ikke selv være tilstede til generalforsamlingen, men vil gerne komme med et forslag om det er muligt at der kan blive gjort noget, som kan forhindre hurtig kørsel på Stouby Strandvej. Mit hus ligger på hjørnet af Regnspovevej og Stouby Strandvej, og det er tit vi oplever meget […]

Read More

Årlige generalforsamling i Marielyst Vandværk

Lørdag den 7. juli 2018 kl. 10 holder Marielyst Vandværk sin årlige generalforsamling på Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2. Se mere med dette link. Husk at vi holder den årlige generalforsamling i Stovby Klit Grundejerforening søndag 29. juli 2018. Det foregår også på højskolen fra kl. 10.

Read More

Vores forening er klar til GDPR.

Du har sikkert oplevet at få din mailboks fyldt med mails om EU’s nye persondataforordning, der er trådt i kraft og omfatter alle – fra de største offentlige myndigheder og virksomheder til en lille forening som vores. Historisk har grundejerforeningerne været pålagt vejvedligeholdelsen af kommunen. Vi har derfor en legitim interesse i at kunne opkræve […]

Read More